Invester i tryggere omgivelser

Med CleanAero på veggen vil ansatte og kunder vite at de er i trygge hender og er ekstra beskyttet mot virusinfeksjon.

Eliminerer 99,9%* av Koronavirus-trusselen i lukkede rom

CleanAero bruker en unik fotonteknologi for å eliminere broen mellom Korona-familien av virus og menneskekroppen.

Koronaviruset består av et piggprotein som dekker ytre overflate, det såkalte S-proteinet. Disse piggene fester seg til de negativt ladede veggene i en vertscelle som danner en bro som gjør det mulig for viruset å komme inn i og infisere cellen.

Teknologien for å stoppe infiseringen av koronavirus ligger i å blokkere denne broen – i S-proteinet til viruset. Ved å gjøre dette er viruset effektivt deaktivert og ufarlig for menneskekroppen.

*Deaktiverer 99,9%  koronafamilie-virus under standard testbetingelser. Testet av Laboratorios de Especialidades Immunológicas S.A. de C.V. Mexico; rapport nr: 44527 / 16. juni 2020.

Shycocan brukt i skole i Nederland:

Vi introduserer Electron Cloud Technology

CleanAero benytter Electron Cloud Technology ved å avgi billioner av fotoner (10-100 billioner per sekund) og disse transformeres til en negativt ladet elektronsky som dekker hele innendørsområdet. De negativt ladede elektronene nøytraliserer det positivt ladede viruset (anvender kjente prinsipper fra fysikken). Viruset forurenser både luft og overflater – og gjør det mulig å infisere menneskelige celler. 

Den innovative teknologien som brukes av CleanAero- systemet, deaktiverer koronavirusets «målmekanisme» og forhindrer infeksjon. 

Elektronskyen som sendes ut av enheten «avvæpner» både luft- og overflateoverføring av koronafamilien (og influensafamilien) av virus slik at det ikke kan infisere menneskelige celler.

CleanAero gir tryggere rom i
hoteller, restauranter, kaféer og barer
CleanAero gir tryggere rom i
hjem og kontor
CleanAero gir ekstra beskyttelse i
klinikker, sykehjem og sykehus
Previous
Next

Beskytter med lysets hastighet

Ettersom korona-virus spres rundt både i hjem og i offentlige rom, av infiserte mennesker som hoster og nyser eller snakker høyt, er det avgjørende for enhver forebyggende enhet å handle raskt for å være virkelig effektiv. I denne forbindelse fungerer ikke luftfiltreringsanordninger og luftrensere raskt nok, ettersom de krever at luften sirkulerer gjennom enheten. Dette er noe som kan ta timer å oppnå, og som lett kan føre til at folk blir smittet i mellomtiden.

Ved å bruke Electron Cloud Technology er CleanAero effektivt i stand til å eliminere trusselen fra COVID-19 og andre korona-virus fra luft og overflater – med lysets hastighet, noe ingen andre enheter kan gjøre.

Hoteller, restauranter, kafeer & barer

Butikker & detaljhandel

Kinoer, teatre, konsertlokaler

Klinikker, sykehjem & sykehus

Hjem & kontorer

Skoler & universiteter

Trenings-sentre, idrettshaller