Invester i tryggere omgivelser

Med Shycocan på veggen vil ansatte og kunder vite at de er i tryggere rom og er ekstra beskyttet mot virusinfeksjon.

Eliminerer 99,9%* av Koronavirus-trusselen i lukkede rom

SHYCOCAN™ bruker en unik fotonteknologi for å eliminere broen mellom Korona-familien av virus og menneskekroppen.

Koronaviruset består av et piggprotein som dekker ytre overflate, det såkalte S-proteinet. Disse piggene fester seg til de negativt ladede veggene i en vertscelle som danner en bro som gjør det mulig for viruset å komme inn i og infisere cellen.

Teknologien for å stoppe infiseringen av koronavirus ligger i å blokkere denne broen – i S-proteinet til viruset. Ved å gjøre dette, er viruset effektivt deaktivert og ufarlig for menneskekroppen.

Shycocan ble utviklet for å begrense smitte av influensavirus: Det viser seg den virker mot alle typer virus.

*Deaktiverer 99,9%  koronafamilie-virus under standard testbetingelser. Testet av Laboratorios de Especialidades Immunológicas S.A. de C.V. Mexico; rapport nr: 44527 / 16. juni 2020. Rapporten er bekreftet av TNO i Nederland som samarbeider med SINTEF i Norge.

Shycocan i bruk på skole i Nederland:

Vi introduserer Electron Cloud Technology

Shycocan benytter Electron Cloud Technology ved å avgi billioner av fotoner (10-100 billioner per sekund) og disse transformeres til en negativt ladet elektronsky som dekker hele innendørsområdet. De negativt ladede elektronene nøytraliserer det positivt ladede viruset (anvender kjente prinsipper fra fysikken). Viruset forurenser både luft og overflater – og gjør det mulig å infisere menneskelige celler. 

Den innovative teknologien som brukes av Shycocan-  systemet, deaktiverer koronavirusets «målmekanisme» og forhindrer infeksjon. 

Elektronskyen som sendes ut av enheten «avvæpner» både luft- og overflateoverføring av koronafamilien (og influensafamilien) av virus slik at det ikke kan infisere menneskelige celler.

Shycocan gir tryggere rom i
hoteller, restauranter, kaféer og barer
Shycocan gir tryggere rom i
hjem og kontor
Shycocan gir ekstra beskyttelse i
klinikker, sykehjem og sykehus
Previous
Next

Beskytter med lysets hastighet

Ettersom influensa og korona-virus spres rundt i offentlige rom og til hjem, av infiserte mennesker som hoster og nyser eller snakker høyt, er det avgjørende for enhver forebyggende enhet å handle raskt for å være virkelig effektiv. I denne forbindelse fungerer ikke luftfiltreringsanordninger og luftrensere raskt nok. De krever at luften sirkulerer gjennom enheten. Dette er noe som kan ta timer å oppnå, og som lett kan føre til at folk blir smittet i mellomtiden.

Ved å bruke Electron Cloud Technology er Shycocan effektivt i stand til å eliminere trusselen fra COVID-19 og andre korona-virus fra luft og overflater – med lysets hastighet, noe ingen andre enheter kan gjøre.

Hoteller, restauranter, kafeer & barer

Butikker & detaljhandel

Kinoer, teatre, konsertlokaler

Klinikker, sykehjem & sykehus

Hjem & kontorer

Skoler & universiteter

Trenings-sentre, idrettshaller