Ingen farlig stråling

Enheten opererer i det ikke-ioniserende, veldig lave frekvensområdet med 20 kHz.
Shycocan er trygt for mennesker og dyr og kan installeres i alle innendørsrom.

Ingen produksjon av skadelige forbindelser

Shycocan produserer ikke ozon og ioniserer ikke luften (som f.eks UV).
Den produserer ikke reaktive oksygenarter, nitrogenoksider eller andre skadelige forbindelser

Virusbeskyttelse i sanntid

Etter å ha vært på i to timer, beskytter Shycocan deg mot virus i sanntid.
Dette gjelder også rom med ventilasjon og rom som resepsjonsområder der dører ofte er åpne og lukkes.

Forebyggende smitteforebygging for deg og andre mennesker

Shycocan er designet for å kjøre 24/7/365 og vil etter installasjon kjøre automatisk uten behov for planlegging eller vedlikehold.
Den hyperladede kanonen sender ut trillioner av negativt ladede elektroner (10-100 trillioner elektroner per sekund) og eliminerer Korona-virus.

Priser (eks mva)

Leie/leasing over 3 år

kr 449,-
/mnd per enhet
  • sum 3 år: 17.147,- (etabl gebyr 1.000, eff rente 16,32%)

Per enhet

kr 12 900,-
per enhet
  • Ta kontakt for volumrabatter

Levering og montering

Enkel montering, plug and play. Transport og montering kommer i tillegg. Ta kontakt for nærmere avtale.

Sammenligninger

CleanAero Luft ionisering Ultraviolett stråling Spray
Virus desinfisering Opptil 99,9% sikker mot koronaviruset Ikke effektiv Effektiv for engangsdesinfisering Effektiv for en begrenset periode
Desinfiserer Kontinuerlig Kontinuerlig Per bruk Per bruk
Bivirkninger Ingen bivirkninger Produserer ozon som er skadelig for lungevev Eksponering er skadelig for øyne og hud Giftig
Effektiv I luft og på overflater Bare i luften I luft og på overflater Bare overflater
Forhold Alle forhold Bare for små rom Bare i tomme rom Kan ikke brukes i restauranter osv
Størrelser Flere produkter til større rom Bare for små rom Bare for tomme rom Store og små overflater
Vedlikehold Ingen vedlikehold Skifte filter Tungvint ved bruk ofte Etterfylling av sprayvæske

Testrapporter

Sikkerhetstester

* CE med klasse 1-enhet. * Emisjonstest * Utstrålte forstyrrelser (utslipp) Spenningssvingninger og flimmerutslipp

Immunitetstester

* Elektrostatisk utladning (ESD) immunitetstest * Utstrålt RF-forstyrrelse (utstrålt følsomhet) * Elektrisk rask forbigående immunitetstest * Overspenningsimmunitetstest * Immunitet mot gjennomført forstyrrelse, indusert av radiofrekvensfelt * Effektfrekvens Magnetfelt Immunitetstest * Spenningsfall og korte avbrudd

Virologisk effektivitet

Shycocan-systemet deaktiverer 99,9% av hele koronafamilien av virus i lukkede rom * Testtype: Virucidal aktivitet * Testorganisme: Corona-familie av virus (Equine artiertis) * Testlaboratorium: laboratorier de Especialidades Immunological SA, Mexico * Inferens: Deaktiverer 99,9% * Coronavirus * Rapport nr: 44527 / 16. juni 2020, se: * FDA-godkjenning, uten negative kommentarer

Shycocan overholder alle gjeldende internasjonale reguleringsstandarder, relatert til sikkerhet, EMI / EMC og effektivitet.

• 2014/30 / EU – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

• 2014/30 / EU – Lavspenningsdirektivet

• IEC 60335-1: 2010, CORJ: 2010, COR2: 201 l, AMO1: 2013, CORJ: 2014, AMD2: 2016, CORJ: 2016

• IEC 61326-1: 2012

• Test av ozon sikkerhetstest; Rapport nr. Shy-OZ-05072020, testnummer: SHY-2306-50-1: Ozonnivåene var under deteksjonsnivåer (BDL) i løpet av 8 timer testet i et lukket kammer. Krav: US EPA, FDA, EUA.

• Virologistudie; Laboratories de Especialidades Immunological S.A. de C.V, Report No: 44527- Viricidal Activity konkluderer med 99,9% eliminering av virus, datert 16. juni 2020.

Testrapporter

Tekniske spesifikasjoner
Virkemåte/operasjon Hyperladet høyhastighets elektrogenerator
Dimensjoner Lengde: 250 mm Indre diameter: 250 mm Utvendig diameter: 262 mm
Driftspenning 110/240 Volt (V) - 50-60 Hertz (Hz)
Energiforbruk 20 Watt (W), 0,02 kilowatt (KW)
Anslått fotonelektronemisjon 10 til 100 trillioner per sekund
Anslått fotontetthet 12-14 billioner pr cm²
Elektromagnetisk interferensfilter 10A
Byttefrekvens 15-20 kilohertz (kHz)
Totalt areal dekket 100 m² / 250 m³
Kjøleluftstrøm fra enheten 1,81 m³/min
Ekstra høy spenning 12 kilovolt (kV) / 20 kiloHertz (kH)
Utgivelse av fotoner Fotonmediert elektronutkastere*
Maksimalt støynivå 43-54dB
Vekt 5 kg
Virus-inaktivitets-effektivitet 99,9%**
Ozonproduksjon Nei***
*Vanlig engelsk betegnelse: Photon Mediated Electrons Emitters (PMEE).
**Laboratorio de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V, Rapport nummer: 44527-Virucidal Activity konkluderer 99,9% eliminering av viruset, datert 16 juni 2020.
***Enheten produserer ikke skadelig ozongass. (SSTx LLC, Rapport nummer: SHY-OZ-05072020, test nummer: SHY-2306-50-1, utgivelsesdato; 16 mai 2020).